Goodwill

Raising Smile by Youth Venture

posted on 17 Feb 2009 14:48 by champcpe in Goodwill

เมืองไทยและกทม. กําลังได้รับชื่อใหม่เป็น the land of (disappearing) smiles

เราอึดอัดกับการเลือกสีเสื้อ กังวลกับเศรษฐกิจ มืดมนกับประเทศว่าจะมีอนาคต

อย่างไรเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่      Youth Venture ร่วมกับ Friedrich Naumann

Stiftung ท้าทายคนรุ่นใหม่อายุ 18-22 ปี มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรอยยิ้ม

(Raising Smiles) สร้างความหวัง หาทางออกให้กับสังคม  

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ใช้ความมุ่งมั่นอยากทําอะไรดีๆ ความคิดสร้างสรรค์ใน

แบบของตัวเอง กับทักษะการคิด วางแผน และการจัดการที่จะได้เรียนรู้จากเรา

สร้างกิจกรรมที่ดีๆ ในชุมชนของตัวเอง    

ดึกๆ ชวนเพื่อนที่เคยไปผับไปปรับพื้นที่รกร้างให้มีดอกไม้บานมาเซอร์ไพรส์คนตื่น

เช้า  ขุดของดีในชุมชนมาจัดงานแฟร์ ชวนคนมาขายของ ป่าวประกาศให้คนมา

เที่ยว สร้างงานสวนกระแสเศรษฐกิจขาลง  สํารวจขาใหญ่น้องหมาน้องแมวจรจัด

แถวมหาลัย จับฉีดวัคซีน ประกาศหาคนใจดีอุปการะ ติสท์มาก พ่นสีกําแพงเป็นงาน

ศิลป์ให้กับตึกที่ต้องการสีสัน ไม่ถนัดงานติสท์ แต่แก่ความสะอาด รวมตัวเป็นทีมลบ

graffiti ที่รกตามตึก  เป็นแฟนคลับนักร้องมาก็นาน ชวนพี่เค้ากับแฟนคลับคนอื่นๆ

ทําหนังดีๆ ที่พูดถึงความหวังและสร้างกําลังใจให้กัน ดูแล้วมีแรงลุกขึ้นไปสู้ชีวิต  

 

บอกเล่าไอเดียดีๆ ของคุณมาที่ yvth@youthventure.org หรือ 02 712 8696 หรือ

ตั้งใจมากแต่ยังคิดไม่ออกก็สมัครเข้าค่ายชวนคิดและชวนเดินดูกทม. หาอะไรที่เรา

ทําได้กัน วัยวันที่มีความฝัน ไม่ทําก็หายไป

 

อย่ารอช้า โอกาสนี้เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2552 เท่านั้น